เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. พระครูธรรมวรคุณ และนายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์7 มี.ค. 2564 03:49โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments