นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโชคชัย ประธานในพธี และนายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ประเทศไทย" โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์7 ต.ค. 2563 18:49โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments