โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/นักธุรกิจน้อย ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Microsoft Team

โพสต์24 มิ.ย. 2563 07:21โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments