โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการต้อนรับ นางสาวพิศินาฏ ศรีโชติ นางสุภสร ปักการะโถ นางศศิ ทองทวี และนายวรพงษ์ นิธิการุณย์เลิศ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปีโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์5 ธ.ค. 2563 07:19โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments