โรงเรียนโชคชัยสามัคคีจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนและห้องเรียน มีคณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน นักเรียนจิตอาร่วมกิจกรรม 50 คน นักเรียนห้องอื่นจำนวน 400 คน ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์24 ต.ค. 2563 07:47โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments