โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ค่ายลูกเสือซับประดู่แคมป์

โพสต์29 ม.ค. 2563 08:19โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments