โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.3 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์

โพสต์29 ม.ค. 2563 07:51โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments