โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญ ระดับชั้น ม2 และ ม.3 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์29 ม.ค. 2563 07:54โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments