โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์24 ก.ค. 2563 21:39โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments