โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรม "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต" ผู้อำนวยการและครูเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓ รวมจำนวน ๑๔ ท่าน(ช่วงเช้า)

โพสต์7 ต.ค. 2563 06:33โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments