โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรม "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต" ผู้อำนวยการและครูเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓ รวมจำนวน ๑๔ ท่าน(ช่วงค่ำ)

โพสต์7 ต.ค. 2563 06:35โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments