โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การแสดงวิสัยทัศน์ และการเลือกตั้งประธานนักเรียนและกรรมนักเรียน ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2563

โพสต์15 ก.พ. 2563 01:47โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments