โรงเรียนโชคชัยสามัคคีจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 58 ปี และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์24 ก.ค. 2563 09:52โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments