โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมวันแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุมชงโค โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์2 ม.ค. 2564 05:15โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments