โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สระน้ำหน้าโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์30 ต.ค. 2563 08:09โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments