โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์4 พ.ย. 2563 06:48โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments