โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อทบทวนความรู้ให้ Admin อัฟโหลดสื่อการเรียนการสอนของครูขึ้นเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

โพสต์14 พ.ค. 2563 09:16โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments