โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์7 ต.ค. 2563 06:27โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments