โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการงานอาชีพ จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงโครงงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๖ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์29 ต.ค. 2563 08:45โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments