โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัส covid - 19 ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์29 พ.ค. 2563 00:33โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments