โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โพสต์25 ส.ค. 2563 18:43โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments