โรงเรียนโชคชัยสามัคคี คัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ โดยมีนายทวีศักดิ์ สิริประเสริฐศิลป์ เป็นประธานกรรมการศึกษาคนใหม่ ชุดปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗

โพสต์2 ก.ย. 2563 08:50โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments