โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เข้าร่วมกับอำเภอโชคชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์24 ต.ค. 2563 07:51โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments