โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียนที่แข่งขันกีฬา ร่วมยินดีกับประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการจัดทำโครงการ เมืองจำลอง พาท่องโลกประชาธิปไตย

โพสต์18 ก.พ. 2563 06:56โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments