โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบเงินให้กับครอบครัวนายกฤษณะ คล้ายกระโทก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๑ เนื่องจากประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร ในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ บ้านกอก ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์14 ม.ค. 2564 00:39โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments