โรงเรียนโชคชัยสามัคคี รับการนิเทศ ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

โพสต์29 พ.ค. 2563 00:40โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments