โรงเรียนโชคชัยสามัคคี รับการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนสุจริต การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การจัดการเรียนการสอนทางไกล การจัดการเรียนการสอน IS และการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์21 ต.ค. 2563 08:17โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments