โรงเรียนโชคชัยสามัคคี รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนเดิม) เพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์15 ก.พ. 2563 01:37โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments