โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โพสต์26 ส.ค. 2563 23:02โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments