โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐานประชาชนทั่วไป(CPR)

โพสต์27 ม.ค. 2563 00:15โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments