โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับนายอำเภอโชคชัย ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับเด็กหญิงภัทรนันท์ แสงฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี นักเรียนทุนพระกนิษฐาธิราชเจ้า

โพสต์1 ก.ย. 2563 22:07โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments