โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับ พันเอกปฏิภาณ พนาพิศาล ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ และคณะครูฝึก จัดการประชุมสถานศึกษาร่วมศูนย์ฝึกฯ ย่อยโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เพื่อเตรียมการเปิดศูนย์ฝึกนักศึกษาย่อย โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ห้วงวันที่ ๑๖ - ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓

โพสต์7 ต.ค. 2563 06:30โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments