โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับสภากาชาดไทย โดยภาคบริการโลหิตแห่งที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา รับบริจาคโลหิต จากคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์1 ก.พ. 2563 08:36โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments