โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโชคชัยจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

โพสต์20 ส.ค. 2563 00:21โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments