โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโชคชัย จัดโครงการครู ๕ นาที เพื่อปลุกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนรู้ตระหนักในหน้าที่เป็นเยาวชนที่ดีต่อประเทศชาติ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์29 ต.ค. 2563 08:41โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments