โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดภาพยนต์สั้น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์27 ต.ค. 2563 20:44โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments