โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโชคชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อำเภอโชคชัย ในการติดตามเพื่อประเมินความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์1 ก.ค. 2563 07:38โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments