วันที่ 10 ก.พ 2564 นางระเบียบ ขาวฉอ้อน และนางสาววาริษา โสภณ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโชคชัย มาให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ การดูแลเรื่องโรคซึมเศร้า การป้องกันยาเสพติด และการดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามมัคคี

โพสต์24 ก.พ. 2564 07:39โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments