วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จราจร" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรของนักศึกษาวิชาทหารและลูกเสือวิสามัญ โดยงานจราจร โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรโชคชัย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารพวงชมพู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์13 มี.ค. 2564 02:04โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments