วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยงานกิจการนักเรียนฯ ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ น้องส่งพี่ สวัสดีม่วง ชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์13 มี.ค. 2564 02:07โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments