วันที่ 13 กรกรฎาคม 2563 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยงานจราจรโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ได้จัดการอบรมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์14 ก.ค. 2563 22:50โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments