วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เป็นประธานในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) และได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ สนามสอบโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์13 มี.ค. 2564 02:09โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments