วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายวรพงษ์ นิธิการุณย์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบกระเช้าของขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรโชคชัย ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์24 ก.พ. 2564 07:40โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments