วันที่ ๑๖-๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับ พันเอกปฏิภาณ พนาพิศาล ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ ดำเนินการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่าง ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์27 พ.ย. 2563 07:12โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments