วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางศศิ ทองทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอประกวดเรียงความหัวข้อ "ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต" ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์24 ก.พ. 2564 07:42โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments