วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางศศิ ทองทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ณ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์25 ธ.ค. 2563 08:13โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments