วันที่ ๑๘ มกราคม - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ประธานจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การแสดงนโยบาย ดีเบต และการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์1 มี.ค. 2564 06:50โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments