วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าฯ เครือข่ายครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ฯลฯ ร่วมต้อนรับ นายสุชาติ จิตติการุณย์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์26 ก.พ. 2564 03:28โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments