วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ตรวจเยี่ยมการดำเนินการการรับสมัคครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์19 มี.ค. 2564 02:07โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments