วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๓ (โรงเรียนเดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๖ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์19 มี.ค. 2564 02:06โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments